PISSN 2146-4693
EISSN 2458-9330
Yazarlara Bilgi

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nde Yayınlanacak Makale ve Yazı Türleri

Dergiye gönderilen diğer makaleler aşağıdaki özellikleri taşıyan çalışmalar olmalıdır :
- Özgün bilimsel bulgular içeren araştırma çalışmaları
- Uygulama örneklerini bilimsel bir yaklaşımla aktaran çalışmalar
- Belirli bir konuda, önemli gelişmeleri kapsamlı olarak değerlendiren derleme çalışmaları

Bu tür makalelerin, http://fbedergi.dicle.edu.tr  Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi sayfasına üye olup makalenin gönderilmesi gerekmektedir. Bu makaleler, başka hiçbir yerde yayınlanamaz ve yayın kurulunun izni olmaksızın bildiri olarak sunulamaz. Makalenin tümü ya da bir bölümü kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Makaledeki yazarlar isim sırası konusunda ortak görüş bildirmek zorundadırlar.

Dergi’de makalelerin yanı sıra iki çeşit yazı olacaktır :

1. Teknik Notlar : Özel bir konuda özgün çalışmaların hızla duyurulması amacına yönelik kısa makalelerdir. Teknik notlar; özet, abstract, anahtar kelimeler, keywords bölümleri hariç makale yazım kurallarına uygun olmalı ve yazarı tarafından Dergi’ye gönderilmelidir.

2. Okuyucu mektupları : Yayınlanan makalelerle ilgili eleştirileri içeren yazılardır. Makaleler için yapılan eleştiriler Yayın Yönetmeni’ne hitaben yazılmalıdır. En çok iki sayfa olmalı, özet, abstract, anahtar kelimeler, keywords bölümleri hariç makale yazım kurallarına uygun olmalı ve yazarı tarafından Dergi’ye gönderilmelidir. Makalelerin hangi tarihe kadar tartışmaya açık olduğu makalelerde dip not olarak belirtilmektedir, okuyucu mektupları bu süre içerisinde dergiye ulaştırılmalıdır.