PISSN 2146-4693
EISSN 2458-9330
Arşiv - Cilt 3, Sayı 1 (2014)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazısı
 • Determination of Forage Yield Performance and the Possibilities at Entering Crop Rotation System for Some Annual Forage Legumes Species in Ecological Conditions of Çinar District
  Bazı Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkisi Türlerinin Çınar İlçesi Ekolojik Koşullarında Ot Verim Performansları ve Ekim Nöbetine Girebilme Olanaklarının Belirlenmesi
  Mehmet Salih SAYAR
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Modeling of Extrusion Parameters in Products of An Extrusion Plastic Pipe With Artificial Neural Network
  Plastik Boru Üretimi Prosesinde Ekstrüzyon Parametrelerinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi
  Bekir ÇIRAK
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Comparison of Traditioanl and Bed Planting System Based on Seed Rate on to Some Agronomical Characteristics in Barley
  Sırtta ve Geleneksel Ekim Sisteminde Tohum Miktarının Arpa’da Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisinin Araştırılması
  Enver KENDAL
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Phytochemical analysis and antioxidant and anticholinesterase activities of Pulicaria dysenterica from Turkey
  Mehmet Boğa, Abdulselam Ertaş, Yeter Yeşil, Nesrin Haşimi, Mustafa Abdullah Yılmaz, Cumali Özaslan
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • A Study on the Jacobsthal and Jacobsthal-Lucas Numbers
  Ahmet Daşdemir
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • A new tetradentate N2O2-type Schiff base ligand and structure effects on preconcentration and extraction of N,N'-Bis(salicylaldehydene)-1,4-bis-(o-aminophenoxy) butane towards some divalent cations
  Yeni bir N2O2 tip dört dişli Schiff baz ligandı ve N,N'-Bis(salicylaldehydene)-1,4-bis-(o-aminophenoxy) butane'nin önzenginleştirme ve ekstraksiyonu üzerine bazı divalent katyonlara karşı yapı etkisi
  Berrin Ziyadanoğulları, Hamdi Temel, Mustafa Abdullah Yılmaz
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • The Evaluation of Urban Buildings Stocks in Adilcevaz District
  Adilcevaz Kentsel Yapı Stoğunun Değerlendirilmesi
  Hakan Bilici, Ercan IŞIK, Muhammed Hamidullah Özlük
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Polyphenol Oxidase Enzyme Adsorption Isotherm and Kinetic Analysis of the Activated Carbons
  Polifenol Oksidaz Enziminin Aktif Karbonla Adsorpsiyonunun İzoterm ve Kinetik Analizi
  Ali Rıza KUL, Salih ALKAN, ihsan ALACABEY, Necmi EROL
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • The study of the sprayed zinc oxide films properties: optical and dielectric parameters
  Mostefa Benhaliliba
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Examination of Yield and Quality Traits of Some Durum Wheat With Biplot Analysis
  Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Biplot Analizi ile İncelenmesi
  SERTAÇ TEKDAL, Mehmet DÜZGÜN, Halil KARAHAN
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Derleme
 • Location of Remote Sensing and Importance in Agricultural Sustainability
  Tarımsal Sürdürülebilirlikte Uzaktan Algılamanın Yeri ve Önemi
  İlhan DORAN, M. Cüneyt BAĞDATLI
  -.
  [PDF]            [İstatistik]