PISSN 2146-4693
EISSN 2458-9330
Arşiv - Cilt 2, Sayı 1 (2013)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazısı
 • Application of dinuclear ruthenium(II) arene complexes in transfer hydrogenation of ketones
  İki çekirdekli rutenyum(II) aren komplekslerinin ketonların transfer hidrojenasyonuna uygulanması
  Nermin Meriç
  1-8-.
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • The series resistance and the interface state density properties of a Cr/n–Si Schottky barrier diode prepared by pulsed DC sputtering
  Atmalı DC saçtırma ile hazırlanan Cr/n–Si Schottky engel diyotunun seri direnç ve arayüzey durum yoğunluğu özellikleri
  Yusuf Selim Ocak
  -9-15.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Biological activities of some transition metal complexes derived from N,N -bis(salicylidene)-1,2-bis-(o - and p - aminophenoxy)ethan
  N,N-Bis(salisiliden)-1,2-bis -(o - ve p - aminofenoksi)etandan elde edilen baz› geçifl metal komplekslerinin biyolojik aktiviteleri
  Hamdi Temel
  16-19-.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Aniline based aminophosphine and cationic bis(phosphino)amine Ru(II) complexes: Investigation of catalytic activity in transfer hydrogenation of ketones
  Anilin temelli aminofosfinler ve katyonik bis(fosfino)amin Ru(II) kompleksleri: Ketonlar›n transfer hidrojenasyonundaki katalitik aktiviteleri
  Cezmi Kayan
  20-27-.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Investigation of the NaCl – BaCl2 –H2O water-salt ternary system at +50oC
  NaCl – BaCl2 –H2O üçlü su-tuz sisteminin +50oC’de incelenmesi
  İhsan Alacabey
  -36-40.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Prevalence of house dust mites in houses, hotels and student dormitories of Diyarbak›r province
  Diyarbak›r’da ev, otel ve ö¤renci yurtlar›nda ev tozu akarlar›n›n görülme durumu
  Medeni Aykut
  41-47-.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Derleme
 • Functional foods
  Fonksiyonel g›dalar
  Gülflah Saydan Kanberoğlu
  28-35-.
  [PDF]            [İstatistik]