PISSN 2146-4693
EISSN 2458-9330
Arşiv - Cilt 7, Sayı 2 (2018)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazısı
 • Response to Nitrogen and Profitable Variety Preference in Wheat
  Buğdayda Azota Tepki ve Karlı Çeşit Tercihi
  Remzi ÖZKAN, İrfan ÖZBERK, Fethiye ÖZBERK, Merve BAYHAN
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Evaluation of Relationships Between Yield and Yield Components with Physiological Parameters in Barley (Hordeumvulgare L.) Genotypes
  Arpa (Hordeum vulgare L.) Genotiplerinde Verim ve Verim Unsurları ile Fizyolojik Parametreler Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi
  Ferhat KIZILGEÇİ, Mehmet YILDIRIM, Cuma AKINCI, Önder ALBAYRAK, Uğur Sesiz, Nihan TAZEBAY
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Combınıng abilities and heterotic effects for certain fiber properties in half-diallel cotton (G. Hirsutum l.) Hybrid populations
  Yarım diallel pamuk (G. Hirsutum l.) Melez popülasyonlarında bazı lif özellikleri yönünden uyum yetenekleri ve heterotik etkiler
  BİRGÜL GERGERLİ, AHMET YILMAZ, MEHMET YILDIRIM
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Effects of ground poppy seed type on quality characteristics of biscuit
  Haşhaş ezmesi çeşidinin bisküvi kalite karakteristikleri üzerine etkisi
  Seda Yalçın
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Copolymerization of N-(2-acetyl–benzofuran-3-yl)methacrylamide monomer with styrene : synthesis, characterization and determination of monomer reactivity ratios
  N-(2-asetil–benzofuran-3-il) metakrilamit monomerinin stiren ile kopolimerizasyonu: sentez, karakterizasyon ve reaktivite oranlarının belirlenmesi
  Esra Barım, Mustafa Değirmenci, Cumhur Kırılmış
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Induction Motor Fault Detection Using Current Space Pattern Recognition
  Asenkron Motor Arıza Tespitinde Akım Uzay Örüntü Tanıma Sisteminin Kullanılması
  Ferhat ÇIRA
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Current situation of greenhouses in Diyarbakır
  Diyarbakır'da sera işletmelerinin durum analizi
  Songül Akın, Abdurrahman Kara, Vedat Pirinç, Zafer Aktürk
  -.
  [PDF]            [İstatistik]