PISSN 2146-4693
EISSN 2458-9330
Arşiv - Cilt 6, Sayı 3 (2017)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazısı
 • The effect of dıfferent hormone concentratıons on anther culture and embryo formatıon ın vıtro condıtıons ın cotton (gossypıum spp.)
  Pamukta (gossypium spp.) in vitro koşullarında farklı hormon konsantrasyonlarının anter kültürü ile embriyo oluşumuna etkisi
  MEDET KORKUNÇ, Adem BARDAK, Remzi EKİNCİ, Kamil Haliloğlu
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Effect of cotton cultivars on some biological parameters of Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)
  Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)’nin bazı biyolojik parametrelerine pamuk çeşitlerinin etkisi
  Berat Yeşil, Necip Erdal Yardım, Erol Bayhan
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Obtaınıng embriyoıds from calluses whıth anther culture technıgue ın dıfferent cotton types
  Farklı pamuk çeşitlerinde anter kültürü tekniğiyle kallustan embriyoid elde edilmesi
  MEDET KORKUNÇ, Adem BARDAK, Remzi EKİNCİ, Kamil Haliloğlu
  -.
  [PDF]            [İstatistik]