PISSN 2146-4693
EISSN 2458-9330
Arşiv - Cilt 6, Sayı 2 (2017)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazısı
 • Determination of the harmful insect fauna in pistachio (Pistaciae vera L.) orchards in Diyarbakır province
  Diyarbakır il’i antepfıstığı (Pistacia vera L.) bahçelerindeki zararlı böcek faunasının belirlenmesi
  Abdulkadir Şimşek, Halil Bolu
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • RELATIONSHIPS AMONG FLAG LEAF TRAITS AND AGRONOMICAL CHARACTERS IN DURUM WHEATS UNDER MEDITERRANEAN CONDITIONS
  Akdeniz koşullarında, makarnalık buğdaylarda bayrak yaprak özellikleri ve bazı tarımsal karakterler arasındaki ilişkiler
  Bilge Bahar, İbrahim GENÇ
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Reaction of Yield Components to the Heat Stress in Durum Wheat
  Durum Buğdayda Verim Öğelerinin Sıcaklık Stresine Tepkisi
  SERTAÇ TEKDAL, Mehmet Yıldırım, Hasan Kılıç
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • GENERAL SITUATION OF SILKWORM BREEDING IN DIYARBAKIR
  DİYARBAKIR İLİNDE İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GENEL DURUMU
  İLKAY BARITCI, Cemal ADIGÜZEL, Murat KANAT
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • COVARIANCE ANALYSES FOR EFFECT OF INITIAL LIVE WEIGHTS ON SLAUGHTERING LIVE WEIGHT AT THE FATTENING PROCESS FOR DIFFERENT CATTLE BREEDS
  FARKLI SIĞIR IRKLARINDA BESİ SONU CANLI AĞIRLIKLARININA BESİ BAŞI AĞIRLIĞI ETKİSİNİN KOVARYANS ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
  Dudu YAZGAN, Zeki DOĞAN, Kemal YAZGAN
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Research on Vacuum Insulation Panels (VIP) on Hot Water Distribution Pipes
  Havası Alınmış Yalıtım Malzemelerinin Sıcak Su Dağıtım Borularında İncelenmesi
  Hakan KESKİN, Murat Dinçkurt, Aydoğan ÖZDAMAR
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Artificial Learning Methods for Automatic Fault Detection in Electric Motors
  Elektrik Motorlarının Arıza Tespitinin Otomatik Olarak Yapılmasında Kullanılan Yapay Öğrenme Yöntemleri
  FERHAT ÇIRA
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Derleme
 • UTILIZATION FROM BUCK EFFECT IN GOAT BREEDING
  KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TEKE ETKİSİNDEN YARARLANMA
  Halit Deniz ŞİRELİ
  -.
  [PDF]            [İstatistik]