PISSN 2146-4693
EISSN 2458-9330
Arşiv - Cilt 5, Sayı 1 (2016)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazısı
 • Compatibility of potatoes (SolanumTuberosum L.) from different maturation group with potential seed production areas
  Farklı olgunlaşma grubuna giren patateslerin potansiyel tohumluk üretim alanlarına uyumu
  Canan KAYA, Ahmet Metin KUMLAY, Aydın KARAKUŞ, Fırat SEFAOĞLU
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • The effect of different nitrojen doses on some quality parameters in durum wheat F2 hybrid combinations
  Farklı azot dozlarının makarnalık buğday F2 melez kombinasyonlarında bazı kalite parametreleri üzerine etkisi
  Ferhat KIZILGEÇİ, Mehmet YILDIRIM, Önder ALBAYRAK, Fatma BAŞDEMİR, Cuma AKINCI
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Relationships between some morphological properties and path analysis in local bean (Phaselous vulgaris L.) genotypes
  Yerel fasulye (Phaselous vulgaris L.) genotiplerinde bazı morfolojik özellikler arasındaki ilişkiler ve path analizi
  Fatih ÖNER, Ferda ÖZKORKMAZ ATICI, Nuri YILMAZ
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Toxic Metals (Cd and Pb) Levels in the Muscle of Commercially İmportant Fish, Anguilla anguilla From Tersakan Stream Mugla (Turkey): Correlations Between Cd and Pb Concentrations with Biological Features
  Muğla Tersakan Çayın’da Yaşayan Ekonomik Önemi Olan Anguilla anguilla’ nın Kas Dokusundaki Toksik Metal (Cd ve Pb) Seviyeleri: Biyolojik Özelliklerle Cd ve Pb Konsantarsyonları Arasındaki Korrelasyonlar.
  CAHİT KASIMOĞLU, Fevzi YILMAZ
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • Microbial growth depending on organic loading rate at the anaerobic biofilm processes
  Anaerobik biyofilm proseslerde organik yüklemeye bağlı mikrobiyal büyüme ve gelişim
  Hakki Gülşen
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • Derleme
 • A research on walnut (Juglans regia L.) production in Turkey and the state of selection studies
  Türkiye’de ceviz (Juglans regia L.) üretimi ve yapılan seleksiyon çalışmaları konusunda bir araştırma
  Mikdat Şimşek
  -.
  [PDF]            [İstatistik]
 • The Feeding Habits of Mugil cephalus (Linneaus, 1758) Inhabiting in Gökova Bay (Mugla)
  Gökova Körfezin (Muğla)’de Yaşayan Mugil cephalus (Linneaus, 1758)’un Beslenme Alışkanlıkları
  CAHİT KASIMOĞLU
  -.
  [PDF]            [İstatistik]